In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

ObjectX

  • IMG_1704.JPG

  • IMG_1769.JPG

  • IMG_1772.JPG

  • IMG_1777.JPG

  • IMG_1790.JPG

  • IMG_1794.JPG

  • IMG_1803.JPG

  • IMG_1737.JPG

  • IMG_3083.jpg

Институции

Институции (84/- )

Локална самоуправа, Државни органи, Служби

 

АГРОПЕЛАГОНИЈА ЗДРУЖЕНИЕ НА ЗЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИЛЕП

БОРКА СТЕВАНОСКИ; 8 ПРИЛЕП
ПРИЛЕП Македонија

АГРОТИМ 2008 ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ПРИЛЕП

ПЕРЕ ТОШЕВ; 2 ПРИЛЕП
ПРИЛЕП Македонија

ГРАДБА-ДИМЧЕ

НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; ГОЛЕМО КОЊАРИ
ПРИЛЕП Македонија

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ Н У

АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ; 142 ПРИЛЕП
ПРИЛЕП Македонија

ЗДРНА ГРА ЗА ИЗГР НА КОНАЦИ НА ЦРКВАТА СВ НИКОЛА С ПРИЛЕПЕЦ

КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ; 180 ПРИЛЕП
ПРИЛЕП Македонија

ЗДРУЖ НА РЕЗЕР ВОЕНИ ОБВРЗ УЧЕС ВО НАСТАН 2001-2002

БРАЌА ЛАМЕСКИ; 41-А ПРИЛЕП
ПРИЛЕП Македонија

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЦРКВАТА СВ ДИМИТРИЈА С СМОЛАНИ

НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; СМОЛАНИ
ПРИЛЕП Македонија

ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНВАЛИДСКИ ПЕНЗИОНЕРИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

СТЕВАН АПОСТОЛОСКИ; ББ ПРИЛЕП
ПРИЛЕП Македонија

КУЌЕН СОВЕТ НА СТАНБЕНА ЗГРАДА НА УЛ Ѓ ПЕТРОВ БР6А ПРИЛЕП

ПЕТАР АЦЕВ; 6 ПРИЛЕП
ПРИЛЕП Македонија

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА МАКЕДОНСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ; СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
ЦЕНТАР Македонија
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.